Kategorier

Piratskibet: Papegøjen

Vores første papegøje i piratskibet.

En af de større opgaver i Piratskibet var vores papegøje. I hjørnet af rummet sad en papegøje i et bur på en stander, og hvis man undersøgte buret grundigt, opdagede man en knap i bunden af buret. Ved et tryk på denne, blev deltagerne overrasket med et papegøje-squawk som fyldte rummet fra højtalerne. Ved tredje tryk kom der dog en ledetråd, hvor papegøjen sagde “Stik nord. 30 grader vest. 150 grader vest. 30 grader øst. 120 grader vest”. Ved at benytte et fundet kompas på en bogstavscirkel på gulvet, kunne deltagerne stave sig frem til ordet POLLY, som var koden videre til næste opgave.

Papegøjen i buret

Papegøjen i sit bur, hvor den vogter over sin hemmelighed. Dette er Polly #2.

Det var lagt fra alle, som syntes at papegøjen i hjørnet var spændende, da standeren var mere interessant med alle sine rum med rekvisitter. Dog lykkedes det alle at få åbnet for buret, og undersøgt papegøjen. Selve papegøjen var ren stemning til rummet, og var ikke en rekvisit til nogle opgaver. Det var dog knappen i bundet af buret, som var den vigtige. Nogle fandt den meget hurtigt, og fik et enkelt eller to squawks ud af den, før de gik videre til andre opgaver. Hvis ikke deltagerne fik trykket de tre gange på knappen for at få ledetråden, så kom de ofte tilbage til den senere, og trykkede så igen. Nogle enkelte hold skulle hjælpes til at undersøge papegøjens bur grundigere, hvortil vi benyttede den faste ledetråd “Har I snakket med papegøjen?”. Der var mindst ét hold, som forsøgte at parre papegøjen med gummikyllingen fundet andetsteds i rummet, og flere som tog hintet bogstavligt og begyndte at føre længere samtaler med papegøjen.

Selve papegøjen led ofte en del overlast ved hårdhændet håndtering, og vi måtte udskifte med en frisk papegøje flere gange, da de gamle begyndte at se meget sørgelige ud uden deres fulde fjerpragt.

Lydhintet

Selve lydhintet givet af papegøjen var vores lydmæssige indslag i Piratskibet. Når et lydhint begynder at spille i rummet, skal deltagerne først opdage at det er et vigtigt hint, og derefter skal de finde ud af at være stille, så de faktisk kan høre hvad der foregår. Derfor er det vigtigt at deltagerne har mulighed for at afspille hintet igen, hvilket blev gjort ved at trykke på knappen igen. Vi havde lavet det således, at hintet blev afspillet hver tredje gang der tykkes, og de andre gange blev der givet et enkelt squawk i stedet. Vi havde desuden på forhånd mulighed for at indstille rummet til enten at afspille en dansk eller engelsk version af hintet, og hvis det var helt umuligt for deltagerne at høre hvad der blev sagt, eller hvis de konsekvent missede en detalje, kunne vi give samme information som et tekst-hint på skærmen i rummet.

Det danske papegøjehint.
Det engelske papegøjehint. De fleste havde svært ved “due north”-delen.

Selve knappen tli lydhintet er inspireret af “Pixel hunting” i point’n’click adventure games. Normalt en ting man bør undgå, da det gør et spil unødigt svært, men i denne opgave var det brugt med vilje for netop at gemme hintet en smule mere, så det ikke var den allerførste opgave et hold ville gå i gang med. Dette var med til at give opgaverne i Piratskibet en mere blød indlæringskurve.

Bogstavscirklen

Den mystiske bogstavscirkel på gulvet i piratskibet.

På gulvet var klistret nogle bogstaver i en cirkel. Da de skulle bruges til kompasretninger, valgte vi at lave 12 bogstaver i cirklen, da hvert bogstav så svarer til 30 grader, hvilket gør det lettere at finde de rigtige bogstaver. Ved opsætningen af opgaven fandt vi ret hurtigt ud af, at et kompas placeret midt i cirklen ikke pegede mod nord – der var måske noget metal eller andet i gulvet, som påvirkede kompasset. Heldigvis var det konsistent, så det påvirkede ikke løsningen af opgaven, da de fleste intuitivt placerede kompasset på gulvet. Dem der forsøgte at holde kompasset i luften fandt hurtigt ud af, at det var lettere at aflæse, når det var placeret på gulvet, og derfor forsvandt problemet helt.

Vores første kompas, som næsten altid pegede mod nord. Det blev hurtigt udskiftet med et som virkede hele tiden.

Efter at have fundet ud af hvilken ende af et kompas der peger mod nord, skulle deltagerne til at aflæse grader ud fra lydhintet. Vi havde et valg omkring hvordan bogstaverne skulle aflæses: Enten blev hver bogstav angivet med absolutte gradantal fra nord, eller også skulle man fortsætte fra det forrige bogstav. Her var der ikke umiddelbart nogen let måde at gøre det intuitivt på, og det viste sig at cirka halvdelen af holdene forsøgte på den ene måde, og resten på den anden måde. Ved at gøre det på den forkerte måde, ville man komme frem til P-O-A-L-E, som ikke kunne bruges nogle steder, og ved at overveje alternativer, fik de fleste forsøgt igen med at starte fra nord ved hvert bogstav, og kom så frem til det korrekt P-O-L-L-Y. Denne kode er forresten fantastisk, da det er indlysende at den er korrekt så snart den er aflæst, og holdene er derfor ikke i tvivl – især for de deltagere, som tidligere under afviklingen har kaldt papegøjen for Polly.

Pånær kompasset, var hele opgaven tilgængelig fra starten i Piratskibet, og alligevel var det denne opgave, som ofte blev løst som en af de sidste. Det betød, at bogstavscirklen blev forsøgt brugt i stort set alle opgaver undervejs, da den stadig var et uløst mysterie. For de hold som hurtigt fik lydhintet, blev opgaven løst markant hurtigere.